O knihovně

     

    Knihovna se nachází v prostorách obecního úřadu. V současné době je zaevidováno přes 70 aktivních čtenářů. Knihovna je pravidelně doplňována novými knižními tituly a využívá také knihy z výměnného fondu Městské knihovny v České Lípě. Čtenáři tak mají k dispozici více jak 3 000 knih.
   Občané mohou rovněž bezplatně pracovat s internetem a využívat techniku, která byla získána i  díky dotacím z prostředků Evropské unie, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury ČR a Libereckého kraje. Provoz knihovny je automatizovaný, knihovnice pracuje s knihovním programem Clavius.
  

Kontakt: 471 01 Zahrádky 108  E-mail: knihovna@zahradkycl.cz